Povinné ručení za méně než 2 minuty   Stačí vyplnit a odeslat jednoduchý formulář - níže

Povinné ručení najdete ihned ve Vašem e-mailu.

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů. Souhlasím, že jsem uvedl pravdivě informace a nic jsem nezatajil. Souhlasím se shromaždováním, uchováním a zpracováním osobních údajů, které poskytuji firmě Jan Furiš, se sídlem Prostějov, Dolní 3727/8, PSČ 796 01, místo podnikání: Prostějov, Plumlovská 17, 796 01, IČ: 65769724 (příp. jejím zaměstnancům). Tato data jsou potřebná k sjednání pojištění, přípravě nové nabídky anebo ke zkvalitnění stávající nabídky pro klienta nebo potenciálního klienta a s tímto zájemce souhlasí. V rámci zkvalitnění služeb mohou být telefonní hovory s Vámi monitorovány. Některé údaje uvedené zájemcem při žádosti o pojištění mají povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění. Zájemce souhlasí se šířením obchodního sdělení elektronickou formou (§ 7 zákona č. 480/2004 Sb.). Souhlas zájemce je poskytován na dobu neurčitou. Zájemce bere na vědomí, že firmě Jan Furiš kdykoli v průběhu zpracování osobních údajů poskytne zájemci informace o rozsahu a účelu zpracování osobních údajů či vysvětlení ke způsobu zpracování osobních údajů. Firma Jan Furiš si vyhrazuje právo použít osobní data a údaje klientů firmy Jan Furiš s cílem zasílání informací o novinkách a nových produktech a službách firmy Jan Furiš nebo jejích partnerů. Každý klient firmy Jan Furiš může kdykoliv písemně požádat firmu Jan Furiš o částečné anebo úplné odstranění jeho osobních údajů z databáze firmy Jan Furiš kromě těch údajů, které jsou nezbytné ke správě stávajících pojistných smluv anebo jiných produktů a služeb daného klienta sjednaných prostřednictvím firmy Jan Furiš.V souladu s ustanovením § 2789 občanského zákoníku od Vás prostřednictvím jednotlivých následujících kroků zjistíme Vaše požadavky na sjednávané pojištění, na jejichž základě Vám následně bude navržena pojistná smlouva tyto požadavky přesně reflektující. Důvěryhodný partner: Firma Jan Furiš má platnou licenci od České národní banky (ČNB), která umožňuje firmě Jan Furiš spolupracovat s Českou podnikatelskou pojišťovnou,a.s., Vienna Insurance Group. Firma Jan Furiš podléhá důkladnému dozoru ČNB.