Pojištění vozidel

                            Povinné ručení, Havarijní pojištění, Doplňková pojištění

                                             Pojištění majetku a odpovědnosti

  Rodinný dům, Stavba, Byt, Chata, Chalupa, Garáž, Stodola, Studna, Zahradní architektura,   Oplocení, Septik, Zahradní pergola, Vybavení domácnosti, Zbraně, Kolo, Zahradní stroje...

  Pojištění odpovědnosti pro běžný občanský život, Pojištění odpovědnosti zaměstnance     při výkonu povolání, Pojištění odpovědnosti při výkonu práva myslivosti, Pojištění             odpovědnosti z držby a provozu bytového domu, Pojištění odpovědnosti členů                   statutárního orgánu bytového domu

                                                        Cestovní pojištění

   Pojištění léčebných výloh, Úrazové pojištění, Pojištění odpovědnosti, Pojištění                    zavazadel, Pojištění storna cesty, Pojištění zpoždění letu, Pojištění zpoždění zavazadel,      Pojištění nevyužité dovolené, další...

                                                   Úrazové a životní pojištění

  Život a zdraví vás a vašich blízkých je to nejcennější, co máte. Je důležité si je chránit.       Proto má smysl životní, rizikové či úrazové pojištění, které vám poskytne finanční             ochranu v těžkých životních situacích, jako je těžká nemoc, dlouhá pracovní                       neschopnost, dočasná či trvalá invalidita a v tom nejhorším případě také smrt

                                                Pojištění podnikatelů a firem

  Chraňte své podnikání. Vypracujeme pro vás pojistný program na míru, který se postará   o to, aby vaše podnikání neohrozili zloději ani nešťastná náhoda. Naplníme vaše               pojistné potřeby, ať už máte pod křídlem malý nebo velký podnik. 

  Pojištění podnikatelů a průmyslu, Pojištění finanční způsobilosti dopravce, Pojištění         úpadku cestovní kanceláře, Pojištění proti terorismu, další...