Většina lidí se s pojmem pojištění a s ním souvisejícími pojmy za život potká nesčetněkrát. Pojištění proti nahodilým událostem, jejichž důsledek je újma na zdraví, životě či majetku je běžná praxe. Právní vztah mezi pojistitelem a pojistníkem je různorodý. Podmínky pojistky lze ovlivnit už při výběru konkrétní pojišťovny. Na rozhodování nemusíte být sami. Pojišťovací poradci a makléři vám mohou být při výběru pojišťovny a pojištění plně k dispozici.

POJIŠTĚNÍ

Pojištění je právní vztah mezi pojistníkem (může to být fyzická i právnická osoba, která uzavřela pojistnou smlouvu) a pojistitelem (je to pojišťovna nebo její zprostředkovatel – poradce nebo makléř), jehož účelem je tvoření finanční rezervy k úhradě pojistné události – tou může být újma na majetku, zdraví či životě. Základem pojištění je pojistná smlouva, která blíže specifikuje a ujednává podmínky pojistného vztahu mezi pojistníkem a pojistitelem. Smlouva stanovuje pojistnou událost, cenu pojištění, pojistné období, pojistné plnění a tak dále.  Pojištění lze rozdělit na životní a neživotní. Občanský zákoník pojištění dělí na pojištění majetku, pojištění odpovědnosti a pojištění osob. Dále můžeme pojištění rozdělit na pojištění zákonné, smluvní, životní nebo rizikové. Pojištění si můžete sjednat u některé z mnoha pojišťoven, které na finančním trhu působí.

POJIŠŤOVNY

Ti, kteří už nějakou pojistnou smlouvu uzavírali, jistě ví, že pojistný trh je rozsáhlý a různorodý. Díky tomu má pojistník podobu své budoucí pojistky plně v rukou. Z nabídky pojišťoven může porovnávat a vybírat buď sám, nebo mu s tím může pomoci pojišťovací poradce nebo makléř. Úkolem pojišťovny je finanční krytí pojištěných rizik. To znamená, že v případě vzniku pojistné události hradí pojištěnému škodu nebo alespoň její část podle dohodnutých podmínek v pojistné smlouvě. Mezi úkoly pracovníků pojišťovny patří:

 • konzultační a poradenská činnost v oblasti pojištění,
 • nabídka produktů pojišťovny,
 • přijímání i vyplácení pojistného,
 • uzavírání pojistných smluv,
 • návrh dalších pojistných programů klientům na míru.

Pracovníci pojišťoven jsou odborně způsobilí a řádně proškoleni, díky tomu jsou schopní svým klientům poskytnout plnohodnotné služby, poradit a pomoct s výběrem výhodného pojištění jim na míru. Samozřejmě nabízet budou jen z repertoáru vlastních služeb. Tudíž existuje-li na trhu lepší nabídka, klient se to od dané pojišťovny nejspíš nedozví. Proto je zájemcům o pojištění doporučeno porovnat nabídku pojišťoven ještě před návštěvou dané pobočky či webového portálu. S tím jim mohou pomoci internetové srovnávače pojištění. Díky nim mohou během chvilky srovnat nabídku všech na trhu působících pojišťoven a vybrat si pojištění, které jim vyhovuje. Pojištění lze sjednat na pobočce, v dnešní době je však běžnější sjednání pojištění online nebo po telefonu. Téměř každá pojišťovna tuto možnost nabízí. Kdo by se ve světě pojištění cítil tak trochu ztraceným, může využít nabídku služeb pojišťovacích poradců a makléřů, kteří jsou v pojišťovnictví jako doma.

SLUŽBY POJIŠŤOVACÍCH PORADCŮ A MAKLÉŘŮ

Protože jsou podmínky pojistných smluv různé, ne všichni se ve světě pojištění orientují. Někdy je zkrátka těžké určit, jaká pojistka je téměř nutností, která je celkem zbytečná… a s tím a s mnoho dalším vám mohou pomoct pojišťovací poradci nebo makléři.

 • Poskytují konzultační a poradenskou činnost v oblasti pojištění.
 • Přijímají pojistné nebo ho vyplácí.
 • Spolupracují při likvidaci pojistných událostí.
 • Vybírají a tvoří pojištění, která vyhovují jejím klientům.
 • Zpracovávají rizikové analýzy i analýzy konkurenčních produktů.
 • Zprostředkovávají uzavření pojistných smluv mezi klientem a pojišťovnou.
 • Navrhují pojistné programy.