Jak předejít riziku podpojištění? Sjednejte si pojištění Bezpečný domov PLUS

K ochraně svého majetku Češi přistupují svědomitě. Alespoň podle loňského průzkumu agentury MindBridge Consulting, ze kterého vyplynulo, že si bydlení ceníme více než zdraví. Zatímco roční útrata za životní pojištění činila necelých 6 tisíc korun, za neživotní dáváme v průměru téměř o dva a půl tisíce více. Spousta lidí se však dopouští chyby při nastavení pojistky a majetek buď výrazně podhodnotí, nebo si ho naopak pojistí na podstatně vyšší částku, než jaká je jeho reálná hodnota. Obě chyby mohou pojištěnce připravit o nemalý obnos. Kdy dojde k podpojištění? Přesný odhad ceny majetku je základním předpokladem správného nastavení pojištění domácnosti. Pojistná částka však stoupá ruku v ruce s vyšší cenou, a… Read More

Continue Reading

Pojištění majetku a osob

Pojistná ochrana je v rámci našich životů celkem důležitá. Proto existují pojistné produkty, které sice nedokážou zmírnit konkrétní rizika, nedokážou přinést konkrétní finanční kompenzace, pokud by k problémům došlo. Mezi hlavní kategorii aktuálně dostupných pojistek můžeme zařadit pojištění majetku s osob. Jedná se o oblast pojištění, která je spojena jaks životem jako takovým a eliminací rizik, tak i primárně finanční ochranou majetku, který je v rámci našich životů využíván. Jaké může existovat pojištění majetku? Variant je celá řada, ale to hlavní se týká především míst, kde žijeme. Mezi nejznámější pojištění majetku řadíme pojištění nemovitosti. Variantu, která je charakteristická tím, že chrání už samotnou stavbu a později celou budovu. A nejenom ji, jelikož tento typ… Read More

Continue Reading

Pojištění garáže

Mít auto v bezpečí je dnes cílem každého, kdo chce svůj dopravní prostředek ochránit před řadou rizik. Proto má řada lidí auto ve své garáži. To však nemusí nutně znamenat, že nemůže dojít k žádné škodě. Pokud už nastane, dokáže ji řešit pojištění garáže. Dobrovolný produkt komerčních pojišťoven, který se vztahuje právě na tyto druhy staveb. Roli hraje to, kde je garáž umístěna Zajímavým faktem je tom, že ne vždy je nutné si pojištění garáže sjednávat. Pokud je garáž přirozenou součástírodinného domu, kdy se nachází třeba v oblasti sklepních prostor, je třeba říci, že pojištění garáže nemusí být nezbytné, jelikož tento prostor chrání pojištění domácnosti. Do úvahy je třeba vzít i situaci, kdy… Read More

Continue Reading

Pojištění domu

Bydlet v rodinném domě je dnes něco, co je zcela běžné. Stejně tak je běžné i to, že se na něho mohou vztahovat různorodé pojistné produkty. A jeden takový nese název pojištění domu. Samozřejmě se může u jednotlivých pojišťoven lišit, ale obecně je o něm možné říci to, že je kombinací dvou pojistek. A těmi je pojištění nemovitosti a pojištění domácnosti. Pojištění domu má dvě podoby Ty se navzájem kombinují, díky čemuž přináší pojištění domu ve své podstatě komplexní ochranu. První podoba se vztahuje k nemovitosti jako takové. Tedy ke stavbě, ale také k pozemku. A to včetně součástí, které se na nenachází. Může to být garáž, plot, bazén altán a další… Read More

Continue Reading

Pojištění chaty, chalupy, rekreačního objektu

Nemovitostí se nerozumí vždy jenom bytový dům, rodinný dům, nebo třeba byt. Do této kategorie se řadí také rekreační objekty. A těch je velké množství. A i ty je třeba chránit. Pojištění chaty, chalupy, rekreačního objektu je tím pojistným produktem, který dnes řada komerčních pojišťoven aktivně nabízí. V tom vychází hlavně ze základů produktu, kterým je klasické pojištění nemovitosti a také pojištění domácnosti. V tomto produktu je to vše dohromady. Pojistit lze vlastně cokoliv. Mohou to být různé chalupy v horách nebo kdekoliv jinde. Mohou to být jenom malé chatičky sloužící k víkendové rekreaci, stejně jako se může jednat o chaty poměrně velké. A to stejné platí i o pozemku a o tom,… Read More

Continue Reading

Pojištění bytového domu

Pojištění bytového domu je sice pojistkou dobrovolnou, ale zároveň se jedná o pojištění hojně doporučované. To proto, že dokáže pokrýt celou řadu rizik, která by mohla souviset s nemalou škodou. Lehce ho lze přirovnat k pojištění nemovitosti. V tom je však pojištěný jenom soukromý rodinný dům. Když se mluví o pojištění bytového domu, tak jde o velký objekt, který má hned kolik bytů. Na jaké situace se pojištění bytového domu může vtahovat? Je jich mnoho. Obecně je možné říci, že mezi klíčové a základní situace, na které se vtahuje téměř každé pojištění bytového domu, patří třeba riziko požáru, povodně a záplavy, stejně jako riziko vichřice, krup a dalších přírodních živlů. Mezi pojistná rizika… Read More

Continue Reading

Pojištění domácnosti

Zatímco pojištění nemovitosti je pojistkou, která řeší stavbu jako takovou, tak pojištění domácnosti je ten druh pojistné ochrany, který se vztahuje právě na samotný interiér a věci vněm. Proto je vhodné mít pojistky obě. A nepodceňovat jejich sjednání, a to i přesto, že jsou dobrovolné. Pojištění domácnosti se může vztahovat na řadu rizik Konkrétní jejich výčet se odvíjí primárně podle toho, u jaké pojišťovny je pojištění domácnosti sjednáno a jaká je charakteristika konkrétního produktu. Obecně zde však nechybí rizika, jako je například poškození domácnosti vlivem přírodního živlu, bez ohledu na to, zda je to voda, oheň, nebo třeba vítr a mnoho dalšího. Dále nelze zapomínat na i dnes také celkem… Read More

Continue Reading

Pojištění nemovitosti

Kdo vlastní nemovitost, ten by měl brát v potaz to, že spolu s ní se mohou objevit i různá rizika, na která je třeba mít přípravu. Tedy zamezit tomu, aby vznikla případná finanční škoda. Jaké jsou možnosti? Je to celkem jednoduché. Stačí produkt, kterým je pojištění nemovitosti. To se na rozdíl od pojištění domácnosti nevztahuje primárně na interiér jako takový, ale vztahuje se na stavbu jako takovou. A nejenom ji. Na co se pojištění nemovitosti vztahuje? Určitě je to samotná nemovitost jako taková. Tedy rodinný dům, chata, chalupa a řada dalších možných objektů. Důležité je vědět, že se nemusí jednat o nemovitost již obydlenou, ale může se jednat také o nemovitost,… Read More

Continue Reading

Havarijní pojištění

Kdo jezdí motorový vozidlem, tomu jsou nabízeny různé druhy pojistek. Mezi tu, která je nejznámější, rozhodně patří havarijní pojištění. Mezi nejznámější zaručeně patří havarijní pojištění. Jedná se o pojistku dobrovolnou a je na každém, zda si ji sjedná. Vzhledem k parametrům se však může jevit jako možnost zajímavá. Kdy havarijní pojištění pomáhá? Situací, kdy přijde jako pojistka vhod, je celá řada. Tou nejběžnější, která je spojena také s tím, že lidé havarijní pojištění znají, je to, že může pomoci v případě dopravní nehody. Není to ale jediná oblast, v rámci které je možné ji využít. Stejně tak může mezi pojistná rizika patřit třeba i vandalství, může se jednat například také krádež vozu, nebo poškození… Read More

Continue Reading

Povinné ručení

Jak už naznačuje název, jedná se o pojistný produkt, který je povinný. Tedy musí ho mít sjednaný každý majitel nebo provozovatel motorového vozidla. Zkratka povinné ručení je u této pojistky celkem oblíbená, ale ve skutečnosti se jedná o produkt, který oficiálně zní pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla. Dnes tento typ pojištění nabídne v podstatě většina pojišťoven na současném trhu. K čemu je povinné ručení vhodné? I toto lze celkem dobře vyvodit z jeho názvu. Povinné ručení vlastně ručí za škody. Přeneseno do reálné mluvy jde o to, že za ně ručí pojišťovna. Tedy je to právě ona, kdo způsobené škody následně proplácí. Nutno říci, že noho lidí si dost často plete účel této… Read More

Continue Reading