Životní pojištění

V životě se toho může stát opravdu mnoho. A na to se rozhodly reagovat i komerční pojišťovny. Nejenom v souvislosti s produkty, které se zaměřují na úraz, nebo třeba na odpovědnost konkrétní osoby. Nelze zapomínat také na to, že nabízejí i životní pojištění. To je možné si v krátkosti představit jako celkem unikátní produkt. V čem je životní pojištění výjimečné? Výjimečnost, se kterou je spojeno životní pojištění, je jasně dána tím, že se v praxi vlastně jedná hned o dva produkty v jednom. Pokud budeme konkrétní, tak se dělí na dvě složky. První složka je klasická riziková a můžeme ji srovnat s produktem, který e úrazové pojištění. Pokud se člověku něco stane nebo onemocní, tak může být životní… Read More

Continue Reading

Cestovní pojištění

Cestování je dnes pro celou řadu lidí jasným a velkým trendem. Není se čemu divit, jelikož si mohou odpočinout na různých místech, stejně jako je možné poznat i zajímavé kouty země. Jelikož zde ale hrozí i možná rizika, přicházejí pojišťovny s produktem, kterým je cestovní pojištění. To je sice pojistnou dobrovolnou, ale často celkem praktickou. Na jaká rizika se může cestovní pojištění vztahovat? Je jich celkem dost. Naprostým základem, které dnes v podstatě každé cestovní pojištění na trhu přinese, je takzvané pojištění léčebných výloh. To se vztahuje na situace, kdy je nutné ošetření, které pochopitelně něco stojí. Pokud je sjednané cestovní pojištění, hradí tyto výdaje pojišťovna. A to i všechny související, jako… Read More

Continue Reading

Pojištění živnostníků

Podnikání je v České republice poměrně populární. A to hlavně formou klasické živnosti. A jelikož i zde mohou být četná rizika, existuje pojištění živnostníků. To se vztahuje na celkem širokou škálu různých situací, které si aktuálně zmapujeme. Pojištění živnostníků se může vztahovat i na nemovitosti a vybavení firmy I živnostník někde sídlí. Pojištění živnostníků se tak může vztahovat právě na daný objekt. Pojistit je tedy možné samotnou nemovitost, stejně jako je možné pojistit také kancelář jako takovou. Dále nelze zapomínat ani na veškeré vybavení firmy. A to od nábytku, přes materiál a zásoby, až po finanční prostředky, nebo jakékoliv jiné cenné prostředky. Pojištění živnostníků se tak může vztahovat na všechno, co… Read More

Continue Reading

Úrazové pojištění

V životě každého člověka se toho může stát mnoho. Pokud bychom se měli podívat na věci negativní, rozhodně sem bude patřit také úraz. I na něho se však mohou vztahovat pojistné produkty, a to konkrétně ten, který nese označení úrazové pojištění. Jde o pojistku dobrovolnou, kterou nabídne většina známých a velkých komerčních pojišťoven. Co může úrazové pojištění nabídnout? V první řadě je úrazové pojištění sjednáváno z toho důvodu, aby přineslo finanční kompenzaci v případě úrazu. O tom, kolik konkrétně to bude, rozhoduje především daný typ úrazu i náročnost léčby. Úrazové pojištění se však nemusí vztahovat jenom na oblast daných finančních kompenzací. Může být spojeno také s řadou dalších plateb, jako jsou náklady spojené s případnou léčbou,… Read More

Continue Reading

Pojištění profesní odpovědnosti

Jsou povolání, u kterých je třeba mít určité znalosti, mít určitou kvalifikaci a také určité vzdělání. Jedná se velmi často o profese odbornějšího charakteru, které obecně nemlže vykonávat jenom tak každý. I když je člověk zkušeným profesionálem, tak není stroj a to znamená, že může udělat chybu. Daná chyba může způsobit škody, které zcela pochopitelně mohou být vymáhány. A aby nebyly vymáhány po konkrétní osobě, může si daná člověk sjednat pojištění profesní odpovědnosti. Případů, kdy se může daná pojistka hodit, je více než dost. Komu se může pojištění profesní odpovědnosti hodit? Různých povolání, které spadají do kategorie těch, kdy se může pojištění profesní odpovědnosti hodit, je více než dost. Když… Read More

Continue Reading

Pojištění odpovědnosti zaměstnance

V práci člověk tráví poměrně dlouhou dobu. Vlastně nebudeme ani tak přehánět, pokud zmíníme, že je to minimálně čtvrtina dne. Někdy i více. A to už je celkem velká pravděpodobnost, že zaměstnanec může přece jenom něco pokazit. Tedy že způsobí škodu. Je to člověk, nikoliv stroj, a tak není výjimkou, že v zaměstnáních kde toto riziko je, se škody skutečně objevit mohou. Kromě toho, že zde přichází ochrany ze strany zákonů, nelze opomíjet pojistný produkt, který nese označení jako Pojištění odpovědnosti zaměstnance. Kdy může pojištění odpovědnosti zaměstnance přijít vhod? I když se to na první pohled nezdá, konkrétních situací, kdy může pojištění odpovědnosti zaměstnance přijít vhod, je opravdu celá řada. Když budeme… Read More

Continue Reading

Pojištění odpovědnosti z vlastnictví nemovitosti

Vlastnit nemovitost není v dnešní době zase až tak nic neobvyklého. K tomu se však mohou vázat i možná rizika, které jsou spojeny i se vznikem škody. Problémů, které může vlastnictví nemovitosti v běžném životě přinášet, je celkem dost. Pojišťovny zde vycházejí jejich majitelům celkem výrazně vstříc a tak přicházejí s možností sjednání pojistky, která nese název pojištění odpovědnosti z vlastnictví nemovitosti. Na co se vztahuje a jaká je její charakteristika? Kdy se hodí pojištění odpovědnosti z vlastnictví nemovitosti? I když se to na první pohled nemusí zdát, problémů, které plynou z vlastnictví nemovitosti, může být celkem dost. Například v zimě může hrozit situace, že led nebo sníh, či například rampouchy spadnou ze střechy. A mohou… Read More

Continue Reading

Pojištění odpovědnosti v občanském životě

I když se člověk snaží žít sebelépe, ne vždy se mu podaří, aby nezpůsobil problém druhé osobě. A pokud při takovém konání vznikne i škoda, může být zcela pochopitelně vymáhána. A přesně pro tyto případy se hodí pojištění odpovědnosti v občanském životě. Název jako takový zní celkem komplikovaně. Proto se pro tento druh pojistky vžilo i lidovější označení. A tím je takzvaná pojistka na blbost. Kdy pojištění odpovědnosti v občanském životě platí? Jde o všechny situace, které se vztahují ke způsobené škodě, která vznikla v běžném životě. To znamená, že pojištění odpovědnosti v občanském životě se nevztahuj na situace, které by vznikly během výkonu povolání, nebo během výkonu podnikatelské činnosti. Jedná… Read More

Continue Reading

Pojištění internetových rizik

Internet se stává běžnou součástí našich životů. I když přináší mnohá pozitiva, je třeba zmínit, že může být spojený i s řadou negativ. A právě před nimi je vhodný býti na pozoru, nebo je vhodné to, aby byly sníženy. Pojištění internetových rizik může být možností, jak toho docílit. Tento typ pojistky spadá do kategorie pojistek komerčních. Tedy těch, které jsou dobrovolné. Jaké jsou možnosti této pojistky? Zneužití osobních údajů Osobní identifikační údaje by si měl každý co možná nejvíce chránit, ne vždy je to možné. Proto může dojít k situacím, kdy jsou osobní údaje na internetu rozličnými způsoby zneužity. To může vést dokonce i k různým škodám, na které se bude právě pojištění… Read More

Continue Reading