Kdo jezdí motorový vozidlem, tomu jsou nabízeny různé druhy pojistek. Mezi tu, která je nejznámější, rozhodně patří havarijní pojištění. Mezi nejznámější zaručeně patří havarijní pojištění. Jedná se o pojistku dobrovolnou a je na každém, zda si ji sjedná. Vzhledem k parametrům se však může jevit jako možnost zajímavá.

Kdy havarijní pojištění pomáhá?

Situací, kdy přijde jako pojistka vhod, je celá řada. Tou nejběžnější, která je spojena také s tím, že lidé havarijní pojištění znají, je to, že může pomoci v případě dopravní nehody. Není to ale jediná oblast, v rámci které je možné ji využít. Stejně tak může mezi pojistná rizika patřit třeba i vandalství, může se jednat například také krádež vozu, nebo poškození vlivem přírodního živlu. Kdykoliv tedy dojde k poškození vozu, je možné to nahlásit jako pojistnou událost.

Havarijní pojistka hradí škody na vašem voze

Zatímco povinné ručení hradí škody, které způsobíte ostatním, tak havarijní pojištění je zde proto, aby hradilo ty škody, které se stanou na vašem voze. To znamená, že je nebudete muset platit ze svého, ale zaplatí je pojišťovna. Zde se s ohledem na typ a velikost škody přistupuje k různým situacím. Buď dojde k tomu, že je proplacena oprava, nebo může dojít i k tomu, že je vše bráno jako totální škoda a potom se zaplatí kompletní hodnota daného vozidla ve chvíli před poškozením.

Co ovlivňuje cenu?

Primárně je to hodnota vozidla, která by měla odpovídat i pojistným částkám. U nových a kvalitních vozidel tak může být havarijní pojištění dražší, což však odpovídá pořizovacím cenám daných automobilů. U těch starších může dojít k tomu, že bude vzhledem k jejich hodnotě cena havarijního pojištění nižší, díky čemuž se vyplatí i u nich. Vliv na cenu má samozřejmě pojišťovna a její cenová politika. Porovnáním cen lze jednoduše zjistit možnosti a najít pojištění nejlevnější.

Sjednat pojištění lze online

Sjednat si havarijní pojištění není rozhodně nic složitého. Lze to zvládnout v pohodně online, třeba z pohodlí domova. Hlavními informacemi jsou ty, které se vztahují k samotnému vozidlu, což je doplněno několika informacemi o osobě, která dané vozidlo pojišťuje. Dále už se jenom potvrdí smlouva a pojistka je platná. Jelikož se jedná o dobrovolnou pojistnou ochranu, není pochopitelně nutné ve voze vozit žádná potvrzení o tom, zda je nebo nenísjednáno.

Na co při sjednávání hledět?

Určitě v první řadě na to, jak velké jsou pojistné částky. Ty by měly vždy odpovídat hodnotě vozidla a rozhodně by neměly být nižší. Jinak nemusí být proplacena plná škoda. Dále je třeba hledět také na to, na jaká rizika se havarijní pojištění vztahuje. Na jejich výčet jsme se změřili výše. Dále nelze opomíjet ani různá připojištění. Může se jednat třeba o asistenční služby, možnosti odtahu, nebo půjčení náhradního vozu. Je na každém, co využije.mnohdy mohou být různá připojištění zcela zdarma.

Pozor na spoluúčast

Ta se k havarijnímu pojištění velmi často váže a udává, kolik poměrné škody zaplatí pojišťovna a kolik osoba, která si havarijní pojištění sjednala. Obvykle je v rozmezí 5 – 10 procent. To znamená, že když vznikne škoda 100 000 Kč, zaplatí majitel vozu 5 -10 tisíc a zbytek zaplatí pojišťovna. Najít však lze i havarijní pojištění s nulovou spoluúčastí, kde vše hradí pojišťovna. Tato pojistka pochopitelně patří těm nejdražším. Obecně totiž platí, nevyšší spoluúčast znamená nižší cenu pojistného. Dále je nutné přihlédnout i k tomu, jaká je nejnižší částka spoluúčasti. Obvykle se jedná o jednotky tisíc korun. To znamená, že třeba různé opravy drobných škrábanců by si majitel vozu musel stejně plně zaplatit sám, a tak je zbytečné hlásit je jako pojistnou událost.