Patříte k majitelům nějaké té pěkné nemovitosti, ať již se jedná o chatu, dům či byt? Pokud ano, pak byste rozhodně neměli zapomínat na důležitou věc, kterou je pojištění  nemovitosti a majetku. Věřte, že v případě škodní události se vám tato obezřetnost mnohonásobně vyplatí.

Málokdo však ví, jak správně pojištění majetku a nemovitosti sjednat. Špatně nastavené klíčové parametry vás totiž mohou v případě škodní události výrazně poškodit.

Podpojištění, aneb nepodceňujte hodnotu Vašeho majetku

V prvé řadě je nutné uvědomit si dvě základní věci. Za prvé – jaká je skutečná hodnota Vašeho pojišťovaného majetku. A za druhé – v jakých cenách bude Vaše pojištění vyplaceno. Z těchto základních hodnot pak bude vypočítávána nejen výše placeného pojistného, ale samozřejmě i výše konečného plnění. V reálu tedy platí – čím vyšší je hodnota pojištěné nemovitosti, tím je i vyšší pojistné (částka, kterou ročně pojišťovně za krytí platíte). Z tohoto důvodu však velmi často klienti přistupují k tzv. podpojištění nemovitosti. Tj. stanoví si hodnotu pojištěné nemovitosti výrazně nižší. Sice ušetří na pojistném, ale v případě plnění se může také stát, že za vyplacenou pojistku nepostaví ani hrubou stavbu.

Konkrétní příklad:  V pojistné smlouvě byla chybně uvedena hodnota nemovitosti na 800.000,- Kč, přestože její skutečná hodnota je dvojnásobně vyšší, tj. 1.600.000,-Kč. Dojde-li však k pojistné události, při které vznikne škoda v celé  výši (tj. 1.600.000,- Kč, např. z důvodu požáru, povodně apod.), pak bude pojistné plnění zaplacené pojišťovnou pouze ve výši 800.000 : 1.600.000 = 0,5 (koef. podpojištění) x 800.000 = 400.000,- Kč. Tento postup je zcela logický, neboť pojistné bylo placeno na částku 800.000,- Kč, ale bylo zde 50% podpojištění.

Podpojištění bývá nejčastějším jevem právě u pojištění domácností a nemovitostí, neboť časem získávájí na ceně (především rekonstrukcemi a opravami u nemovitostí, dokupováním nových věcí u domácností).