Pojištění bytového domu je sice pojistkou dobrovolnou, ale zároveň se jedná o pojištění hojně doporučované. To proto, že dokáže pokrýt celou řadu rizik, která by mohla souviset s nemalou škodou. Lehce ho lze přirovnat k pojištění nemovitosti. V tom je však pojištěný jenom soukromý rodinný dům. Když se mluví o pojištění bytového domu, tak jde o velký objekt, který má hned kolik bytů.

Na jaké situace se pojištění bytového domu může vtahovat?

Je jich mnoho. Obecně je možné říci, že mezi klíčové a základní situace, na které se vtahuje téměř každé pojištění bytového domu, patří třeba riziko požáru, povodně a záplavy, stejně jako riziko vichřice, krup a dalších přírodních živlů. Mezi pojistná rizika se však řadí třeba i sesuvy půdy, stejně jako škody vodovodní, nebo škody spojené s elektřinou.

Dále nechybí ani možná rizika, která jsou spojena s motory, konkrétně potom se zkratem, nebo například také s přepětím. Opomíjet nelze ani jak krádež, tak i loupež, která by se mohla konkrétní nemovitosti týkat. Myšleno je ale také i na riziko možného vandalství, a to ať už se jedná o konkrétní poškození daných věcí, nebo jde třeba o sprejerství.

Nejenom nemovitost jako taková

Unikátem pojištění bytového domu je rozhodě to, že se pojistná ochrana nemusí nutně vztahovat jenom na samotný objekt jako takový. Nelze opomíjet, že se může vztahovat i na ostatní stavby, které se nacházejí na stejném pozemku. Dále to může být také plot, která pozemek ohraničuje, nebo i různý stavební materiál, nářadí, firemní štíty a reklamní tabule a mnoho dalších věcí, které je možné brát podle pojistných podmínek jako ty, které jsou součástí dané nemovitosti.

Klasické plnění škod není jedinou služnou pojišťovny

Pojištění bytového domu je spojeno hlavně s tím, že když nastane konkrétní riziko, je možné od konkrétní pojišťovny poptávat nejenom finanční částky. Je možné využít i různá připojištění, na základě kterých je možno získat různé asistenční služby a pomoc, stejně jako je možné získat třeba i náhradní ubytování podobu nezbytně nutnou.

Možná je i valorizace pojistné částky

Je jasné, že hodnota nemovitosti se může postupně měnit. Modernizace, vylepšení a přístavby ji zvýší. To je třeba upravit ve smlouvě a tím zvýšit limity pojistného krytí. Hodnota ale může i klesat, což je spojeno s tím, že samotná úprava smlouvy povede k ponížení částek, díky čemuž klesne i pojistné. Hodnota se může měnit i v souvislosti s průběžným zvyšováním nebo snižováním cen stavebních prací a materiálů. Některé pojišťovny u svého pojištění bytového domu mohou nabídnout cestu, kterou je valorizace pojistné částky. Jedná se o krok, kdy samotná pojišťovna pojistnou částku sama upravuje podle toho, jak se ceny na trhu vyvíjejí.

Jak by mělo vypadat ideální pojištění bytového domu?

Rozhodě je třeba nastavit správné pojistné částky. Ty se mohou vztahovat k různým místům i věcem. Důležité je zde hlavně to, aby výše daných pojistných částek odpovídala tomu, jaká je jejich skutečná reálná hodnota. Dále je nutné hledět také na to, aby byla zahrnuta jednotlivá rizika, která mohou nastat. Jedině pokud se na ně pojistka vztahuje, může dojít k tomu, že vše bude řešeno jako pojistná událost a poté dojde k vyplacení pojistného plnění. Zároveň ale stále platí, že čím bude pojistná částka vyšší, čím bude i více rizik, tím vyšší bude cena pojištění.

Kde sjednat?

I když klasické pojištění nemovitosti není problém sjednat online, je třeba říci, že pojištění bytového domu je přece jenom specifický produktem, čemuž odpovídá i to, že by se mělo jednat osobní sjednání. A to buď na pobočce konkrétní pojišťovny, nebo je samozřejmě možné jít i cestou sjednání přes různé nezávislé pojišťovací agenty a zprostředkovatele.