Nemovitostí se nerozumí vždy jenom bytový dům, rodinný dům, nebo třeba byt. Do této kategorie se řadí také rekreační objekty. A těch je velké množství. A i ty je třeba chránit. Pojištění chaty, chalupy, rekreačního objektu je tím pojistným produktem, který dnes řada komerčních pojišťoven aktivně nabízí. V tom vychází hlavně ze základů produktu, kterým je klasické pojištění nemovitosti a také pojištění domácnosti. V tomto produktu je to vše dohromady.

Pojistit lze vlastně cokoliv. Mohou to být různé chalupy v horách nebo kdekoliv jinde. Mohou to být jenom malé chatičky sloužící k víkendové rekreaci, stejně jako se může jednat o chaty poměrně velké. A to stejné platí i o pozemku a o tom, co se na něm konkrétně nachází.

Na co všechno se pojištění chaty, chalupy, rekreačního objektu vztahuje?

Jak bylo zmíněno, tuto pojistku lze považovat za kombinaci pojištění nemovitosti a domácnosti. V první řadě je tedy možné pojistit stavbu jako takovou, včetně všech souvisejících objektů, jako je například garáž, ale může se jednat třeba i o bazén,skleník nebo fóliovník,či altán nebo plot.

Dále se pojištění chaty, chalupy, rekreačního objektu zaměřuje na vše, co je uvnitř daného objektu. Jako jasný příklad, který můžeme zmínit, sem patří součásti, jako je třeba nábytek, koberce, podlahy, ale vybavení v podobě spotřebičů a také elektroniky. Dále do této kategorie patří také možný stavební materiál, nářadí a jiné pomůcky, které se u rekreačního objektu pravidelně používají.

Třetí kategorií, na kterou se tato pojistka vztahuje, jsou osobní věci, které mohou být v daném objektu umístěny. Jedná se o notebooky,mobilní telefony, tablety, fotoaparáty, ale třeba sportovní výbava,starožitnosti, oblečení, sbírky, knihy a mnoho dalšího.

Rizika mohou být různá

Co všechno umí pojištění chaty, chalupy, rekreačního objektu ochránit, to již víme. Důležité je také zmínit, proti jakým konkrétním rizikům je tento typ ochrany dostupný. Do výčtu těch základních, které přináší většina pojištění, určitě patří rizika, kterými je požár, povodeň a záplava, vichřice a kroupy, stejně jako řada jiných přírodních živlů. Doplňuje je ale i výbuch, nebo možný zkrat a přepětí.

Dále nelze zapomínat ani rizika, která mohou být spojená s odcizením daných věcí. A to bez ohledu na tom zda šlo o krádež, nebo loupež. Pojišťovna však může plnit i v případě, kdy se jednalo jenom o poškození, a to vlivem vandalismu.

Na co hledět při sjednávání?

Určitě na dvojici věcí uvedených výše. Tedy na to, co všechno je třeba pojistit a na jakých místech. Dále by se mělo hledět také na to, jaká je výše pojistné částky. Tedy jaká je ona suma pojistného plnění. Ta by měla plně odpovídat pojišťovaným věcem. Pojištění chaty, chalupy, rekreačního objektu ji může rozdělovat na samotnou nemovitost a vnitřní prostor. Při určování pojistné částky je dobré vzít v potaz riziko kompletní škody a toho, kolik všechny věci stály.

V budoucnu je dobré smlouvy i kontrolovat. A to z toho důvodu, že se hodnota mohla změnit. Pokud klesla, v rámci pojistné ochrany to není problém – jenom platíte zbytečně výše. Pokud stoupla, nemusí na škody současné pojistné částky dostačovat a tak je nutné smlouvu upravit.

Jak a kde sjednat?

Jak pojistku nemovitosti, tak i domácnosti, je možné sjednat i online. Naproti tomu pojištění chaty, chalupy, rekreačního objektu je přece jenom komplikovanější pojistka, kde hraje roli celá řada různých faktorů. Zde proto doporučujeme zohlednit to, jak by měla vypadat výsledná podoba a nechat si v případě potřeby poradit. Základem je, aby daná pojistka vyšla cenově přijatelně a zároveň došlo k tomu, že bude rekreační objekt plně chráněný.