Zatímco pojištění nemovitosti je pojistkou, která řeší stavbu jako takovou, tak pojištění domácnosti je ten druh pojistné ochrany, který se vztahuje právě na samotný interiér a věci vněm. Proto je vhodné mít pojistky obě. A nepodceňovat jejich sjednání, a to i přesto, že jsou dobrovolné.

Pojištění domácnosti se může vztahovat na řadu rizik

Konkrétní jejich výčet se odvíjí primárně podle toho, u jaké pojišťovny je pojištění domácnosti sjednáno a jaká je charakteristika konkrétního produktu. Obecně zde však nechybí rizika, jako je například poškození domácnosti vlivem přírodního živlu, bez ohledu na to, zda je to voda, oheň, nebo třeba vítr a mnoho dalšího.

Dále nelze zapomínat na i dnes také celkem aktuální riziko. A tím je krádež nebo třeba i loupež. Proplacení škod se může vztahovat jak na to, co je ukradeno, tak i na poškození věcí během loupeže. S tím lehce souvisí i další důležité riziko, kterým je vandalismus, na který se může pojištění domácnosti také vztahovat.

Jaké věci se pojistka vztahuje?

V první řadě je to ono základní vybavení každé domácnosti, jako je nejenom nábytek,ale jsou to třeba i koberce, stejně jako osvětlení, ale může jít i klasické domácí spotřebiče, jako jsou ty kuchyňské, nebo jako je pračka nebo sušička, ale třeba televize a mnoho dalšího.

Dále to mohou být i věci osobní potřeby. Jak počítač a notebook, tak i mobilní telefon nebo fotoaparát. Do této kategorie však spadají třeba i šperky, oblečení, knihy,nebo dokonce také starožitnosti a celá řada různorodých sbírek. Možností zde může být opravdu celkem široká škála.

Opomíjet nelze ani věci, které jsou přirozenou součástí domácnosti. Je to třeba vestavěný nábytek, je to například také i kuchyňská linka, stejně jako podlahy, obklady stěn a stropů a vše další, co je přirozenou součástí každého interiéru. Tedy vše, co se nachází v interiéru a je považováno za jeho součást.

Nejenom domov

Unikátní je pojištění domácnosti také v tom, že se nevtahuje přímo výhradě Jenofa domácnost jako takovou. Vztahuje se i na různé společné prostory. V panelácích a bytovkách se jedná například o sklepní prostory, stejně jako se jedná kočárkárny a další místnosti, kam lze ukládat další osobní předměty typu kol nebo kočárků.

Co jen důležité při sjednání?

V první řadě je třeba myslet na to, aby pojištění domácnosti odpovídalo plně svým rozsahem tomu, co je třeba pojistit. Aby došlo nejenom tomu, aby byla eliminována všechna možná rizika, ale aby došlo také k tomu, aby byly zahrnuty všechny věci a také místa, kde se mohou nacházet.

Dále je třeba změřit se na pojistné částky. Tedy na limity pojistného plnění. Ty se mohou dělit do několika kategorií, od součástí bytu, přes osobní věci, až po sklepní prostory. Daná výše pojistných částek by měla plně odpovídat hodnotám věcí v případě totálních škod, pokud nastanou.

Sjednání je možné online

Sjednat si dané pojištění nemusí být nutně nic složitého. A to z důvodu, že problémem nemusí být jeho online sjednání. Zde je možné si jednoduše navolit jak charakteristiku pojištění, tak pochopitelně také samotné limity plnění.Opomíjet nelze ani to, že sjednání tímto způsobem je velmi rychlé a že je také velmi jednoduché.

Kontrola smluv by se neměla podceňovat

Pojištění domácnosti je celkem unikátním pojištěním, kdy je třeba pravidelně kontrolovat smlouvy. To proto, že hodnota celé domácnosti. Pokud výrazně klesne, je možné snížit částku na smlouvách, což se projeví na tom, že se sníží také výše pojistného. Pokud naopak dojde k tomu, že se navýší hodnota díky rekonstrukcím nebo novým věcem, je vhodné to do smlouvy promítnout. Jedině tak bude při totální škodě v rámci limitů plnění vše pokryto.