Bydlet v rodinném domě je dnes něco, co je zcela běžné. Stejně tak je běžné i to, že se na něho mohou vztahovat různorodé pojistné produkty. A jeden takový nese název pojištění domu. Samozřejmě se může u jednotlivých pojišťoven lišit, ale obecně je o něm možné říci to, že je kombinací dvou pojistek. A těmi je pojištění nemovitosti a pojištění domácnosti.

Pojištění domu má dvě podoby

Ty se navzájem kombinují, díky čemuž přináší pojištění domu ve své podstatě komplexní ochranu. První podoba se vztahuje k nemovitosti jako takové. Tedy ke stavbě, ale také k pozemku. A to včetně součástí, které se na nenachází. Může to být garáž, plot, bazén altán a další věci. Toto všechno může správně nastavená pojistka domu do své ochrany čítat.

Druhou podobou pojištění domu jsou věci, které se nacházejí uvnitř. Jedná se tak primárně o věci, které jsou součástí domácnosti. Nejde jenom o nábytek nebo klasické spotřebiče. Sem patří také elektronika, patří sem také výpočetní technika, mobilní telefony, ale i osobní věci včetně šperků oblečení, stejně jako nesmíme zapomínat na tom, že sem patří i různé sbírky.

Pojistná rizika mohou být různá

Podobně jako pojistky domácnosti nebo nemovitosti lze mluvit o tom, že případná rizika mohou být různá. Mezi klasická rizika rozhodně patří široká škála jakýchkoli přírodních vlivů. Může se jednat o vítr, vodu formou deště i povodně, stejně jako může jít o oheň. Dalším rizikem může být i výbuch, nebo problémy s elektřinou.

Dále se pojištění domu může vztahovat i na to, že dojde k odcizení konkrétních věcí – domácnosti nebo pozemku. Dojít může k loupeži i krádeži. Dobré pojištění bere v potaz obojí. Opomíjet nelze také to, že rizikem je i poškození věcí, třeba z důvodu řádění vandala.

Dá se získat i něco navíc

Kromě klasické ochrany a toho, že pojistka domu zaplatí případné škody, rozhodně nelze zapomínat na možnost získat takzvaně i něco navíc. Jedná se o různé asistenční služby a pomoci. Může jít o zajištění opravy, o nezbytnou a akutní pomoc zámečníka, stejně jako se může jednat třeba také o možnost zajištění a zaplacení náhradního ubytování, po dobu nezbytně nutnou.

Sjednání je možné online

Opomíjet nelze výhodu v tom, že pojištění domu je možné sjednat jednoduše online. Tedy z pohodlí domova nebo odkudkoliv. Nejenom, že je díky tomu možné hledět na to, by vždy vyhovovalo konkrétním potřebám a požadavkům. Opomíjet nelze také fakt, že se jedná o postup spojený s nulovou administrativou, ale i postup, díky kterému je možné ušetřit. To proto, že pojištění domu nabídne řada pojišťoven a tak je možné si jednoduše porovnat jejich nabídky a hlavně jejich ceny.

Správná pojistka je základ

Možností je celá řada. Vhodné pojištění domu by nemělo být sjednáváno jenom s vidinou nejnižší ceny. Je třeba hledět i na to, na jaká místa a na jaké věci se vztahuje. Důležité je vědět, že sjednat pojistnou ochranu už je možné v době stavby, stejně jako třeba i v době náročnější rekonstrukce. Čím více rizik je zohledněno, tím větší ochranu daná pojistka samozřejmě umí nabídnout. Zároveň se to společně s pojistnými částkami nejvíce podepisuje na její ceně.

Dále jsou důležitým parametrem také pojistné sumy. Jedná se o částky, na které se pojistná ochrana sjednává. Jedná se o takové částky, která pojišťovna vyplatí jako maximální, pokud dojde k pojistné události. Správné částky jsou takové, které odpovídají reálným cenám materiálu, práce, staveb, ale i vnitřního vybavení a také věcí. Jelikož celková hodnota domu a věcí se může v průběhu času výrazným způsobem měnit, je možné smlouvu v budoucnu i upravovat a pojistné částky měnit tak, aby více vyhovovaly skutečným potřebám.