Mít auto v bezpečí je dnes cílem každého, kdo chce svůj dopravní prostředek ochránit před řadou rizik. Proto má řada lidí auto ve své garáži. To však nemusí nutně znamenat, že nemůže dojít k žádné škodě. Pokud už nastane, dokáže ji řešit pojištění garáže. Dobrovolný produkt komerčních pojišťoven, který se vztahuje právě na tyto druhy staveb.

Roli hraje to, kde je garáž umístěna

Zajímavým faktem je tom, že ne vždy je nutné si pojištění garáže sjednávat. Pokud je garáž přirozenou součástírodinného domu, kdy se nachází třeba v oblasti sklepních prostor, je třeba říci, že pojištění garáže nemusí být nezbytné, jelikož tento prostor chrání pojištění domácnosti. Do úvahy je třeba vzít i situaci, kdy se garáž nachází na stejném pozemku, jako rodinný dům. V takovém případě se na ni může vztahovat pojištění nemovitosti.

Situací, kdy je pojištění garáže tedy nutné, ta spojená s tím, kdy je umístěna na jiné adrese, než nemovitost, kde standardně bydlíte. Jedině tak může dojít k tomu, že pod pojistnou ochranou bude i tento prostor, který využíváte.

Samostatně, nebo jako připojištění

Pojištění garáže může mít hned dvě podoby. Ta první je spojena s tím, že se jedná o samostatný pojistný produkt. Jde situaci, kdy máte garáž a následně si ji samostatně pojistíte. Druhou možností je realizovat pojištění garáže v rámci takzvaného připojištění. Příkladem je pojištění domu, ke kterému následně přidáte navíc i vaši garáž. Tato druhá forma je dnes považována za tu, která je častější a běžnější.

Na jaké škody se pojištění garáže vztahuje?

Může se jednat hned o dvě situace. První situace je celkem očekávatelná a souvisí s tím, že se pojištění garáže vztahuje na věci, které se v ní nacházejí. A je jedno, zda se jedná automobil, nebo se jedná o jakékoliv jiné uložené věci, třeba od jízdních kol, přes osobní věci, až po nepotřebný nábytek nebo odložené spotřebiče. Do garáže lze jednoduše odložit cokoliv a toto všechno může být pojištěno.

Další škody však mohou vzniknout i na garáži jako takové. Tedy na nemovitosti – nebytovém prostoru. Může jít o její stavební součásti, vrata i další části. I v tomto případě můžeme říci, že pojistka garáže pomůže v řešení problémů, tedy škod, které nastanou.

Rizika jsou podobná jako u nemovitosti domácnosti

Jelikož pojištění garáže je v mnoha případech bráno jako takzvané připojištění, je celkem logické, že zde budou i stejná rizika, která mohou nastat. Mezi nejznámější se zcela logicky řadí voda v podobě záplavy nebo povodně, i v podobě krup. Opomíjet nelze riziko ohně, výbuchu a dalších případů. Dalším rizikem je řádění vandalů, které se může týkat jak garáže jako stavby, tak se může jednat i věcí uvnitř. S nimi následně souvisí i další rizika, která je možné označit jako krádež, nebo také loupež. Tedy situace, kdy dojde samotnému odcizení daných věcí.

Roli při sjednání hraje hodnota věcí

Sjednat si pojištění garáže není složité. Hlavní je hledět na to, aby byla zohledněna rizika, kterých se obáváte a která mohou nastat. Dále je třeba zaměřit se také na výše pojistných částek. Jelikož se od nich odvíjí i platba pojistného, nelze je střelit jenom tak od boku. Důležité je, aby plně odpovídaly tomu, jaká je hodnota věcí, které máte v garáži uložením dále tomu, jakou hodnotu má samotná garáž.

Také přihlédněte k tomu, zda věci v garáži už nemají svou jinou pojistku. Příkladem je osobní automobil, který má havarijní pojištění. Případné problémy u něj budete řešit právě v rámci takzvaného havarijka. A to znamená, že v rámci pojištění garáže nemusíte kalkulovat shodnout vozu, jelikož ten už řeší pojištění jiné. Jelikož sjednat pojistku je možné online, lze si vše detailně promyslet.