Internet se stává běžnou součástí našich životů. I když přináší mnohá pozitiva, je třeba zmínit, že může být spojený i s řadou negativ. A právě před nimi je vhodný býti na pozoru, nebo je vhodné to, aby byly sníženy. Pojištění internetových rizik může být možností, jak toho docílit. Tento typ pojistky spadá do kategorie pojistek komerčních. Tedy těch, které jsou dobrovolné. Jaké jsou možnosti této pojistky?

Zneužití osobních údajů

Osobní identifikační údaje by si měl každý co možná nejvíce chránit, ne vždy je to možné. Proto může dojít k situacím, kdy jsou osobní údaje na internetu rozličnými způsoby zneužity. To může vést dokonce i k různým škodám, na které se bude právě pojištění internetových rizik vztahovat. A jelikož je stále více věcí, které je možné vyřídit na dálku, prostřednictvím internetu, je pochopitelné, že riziko různorodého zneužití může stoupat.

Dojít může také k celkovému poškození pověsti na internetu, nebo k rizikům, které plynou z takzvané kyberšikany, nebo ze stavu, který se nazývá jako stalking. I na tyto situace se může pojistka vztahovat.

Neoprávněné použití karty

Pojištění internetových rizik se vztahuje i na platby platební kartou. Zatímco při běžných nákupech je vyžadována fyzická existence karty a dále i PIN u online placení může stačit jenom několik čísel. U malých částek není nutné ani potvrzení formou SMS zprávy a tak může dojít k celkem jednoduchému zneužití. Když k tomu dojde, je možné daný stav nejenom reklamovat u banky, ale také nahlásit jako pojistnou událost a tak eliminovat hlavně riziko velkých finančních ztrát, které plynou ze situace, kdy je na bankovním účtu celkem vysoká suma peněz.

Zneužití smartbankingu

Do popředí se dostává stále více možnost obsluhovat bankoví účet prostřednictvím mobilního telefonu. V případě jeho ztráty se zloděj dostane nejenom k přístroji, ale může se pochopitelně dostat i přímo na bankovní účet a odtud začít odesílat finanční prostředky jinam. I tady je třeba říci, že u malých převodů obvykle banky nepožadují potvrzení a tak je převod takových sum celkem jednoduchý. Riziko zneužití tedy existuje. Pojištění internetových rizik je tu z toho důvodu, aby bylo sníženo na samotné minimum a nedošlo k finančním ztrátám.

Problémy při online nakupování

I těch se objevuje stále více. Může se jednat třeba o zneužití karty pochybným internetovým obchodem, stejně jako se může jednat o různá odečtení jiných částek než těch, které měly být zaplaceny. I tady je nutnost se bránit, se kterou pomůže daný typ pojistky.

Co může pojištění internetových rizik nabídnout?

Základem je nejenom snaha o eliminaci dané vzniklé škody, která mohla nastat. Správná pojistka u dobré pojišťovny dokáže nabídnout i něco více. Jedná se o právní konzultaci, která může být dostupná ihned, a to telefonicky. Stejně tak mohou být součástí také asistenční služby, které pomohou určit správnou cestu, jak dále postupovat.

Na kolik pojištění vyjde?

Roli hraje to, u jaké pojišťovny je pojistka sjednána a jaký je její rozsah a další parametry. Nutno říci, že ceny rozhodně nemusí být nijak vysoké a mohou začínat na částkách o hodnotě několika desítek korun českých za měsíc. Roli hrají hlavně požadavky jednotlivých klientů na to, jaká rizika chtějí eliminovat a jaký rozsah služeb jim přijde vhod.

Sjednání je možné realizovat online

Sjednat takovou pojistku není nutné jenom na pobočce pojišťovny, nebo prostřednictvím obchodního zástupce. Možné je realizovat sjednání také prostřednictvím internetu. Tedy online, což znamená možnost nastavit si charakteristiku přesně podle představ, stejně jako to znamená i možnost získat celkově výhodnější cenu, než nabídkou klasické formy sjednání.