Pojistná ochrana je v rámci našich životů celkem důležitá. Proto existují pojistné produkty, které sice nedokážou zmírnit konkrétní rizika, nedokážou přinést konkrétní finanční kompenzace, pokud by k problémům došlo. Mezi hlavní kategorii aktuálně dostupných pojistek můžeme zařadit pojištění majetku s osob. Jedná se o oblast pojištění, která je spojena jaks životem jako takovým a eliminací rizik, tak i primárně finanční ochranou majetku, který je v rámci našich životů využíván.

Jaké může existovat pojištění majetku?

Variant je celá řada, ale to hlavní se týká především míst, kde žijeme. Mezi nejznámější pojištění majetku řadíme pojištění nemovitosti. Variantu, která je charakteristická tím, že chrání už samotnou stavbu a později celou budovu. A nejenom ji, jelikož tento typ pojistky se vztahuje také na ty věci, které jsou na samotném pozemku. Může jít i garáž, bazén, altán, ale i plot nebo uskladněný stavební materiál.

Druhá podoba pojištění majetku se týká už samotného interiéru. Jmenuje se pojištění domácnosti a charakteristikou je to, že se nevztahuje jenom na součásti bytu, ale že se vztahuje také na věci osobní potřeby. Od elektroniky a výpočetní techniky, až po sbírky, oblečení a třeba i šperky.

Jaké může existovat pojištění osob?

To je možné z rozdělit do dvou kategorií. První je pojištění osob, se kterým je možné vytvářet rezervy. Jasným příkladem takové pojistky je zcela určitě životní pojištění. To se z jedné části vztahuje na současná rizika, která mohou plynout z běžného života. Potom má část druhou, která jen spojena s investicemi spořených částek. Výsledná suma je následně vyplácena k důchodu, čímž si lze zajistit stále přijatelný standard života.

Druhou kategorií, která spadá do segmentu, kterým je pojištění osob, je varianta která nese označení jako úrazové pojištění. Spadá do ní ochrana spojená s úrazy, ale třeba i nemocemi. Cílem pojistné ochrany je nabídnout jak proplacení nákladů, tak i kompenzace spojené s úrazem a jeho léčením, ale třeba i bolestné, nebo další věci.

Pojištění majetku a osob má i další podoby

Výše jsme zmapovaly ty hlavní a nejběžnější. Které lze také jasně rozdělit. Potom je tu i takové pojištění majetku a osob, které už může zasahovat do obou kategorií. Je to třeba cestovní pojištění, které se vztahuje jak na zdravotní rizika, tak je možné pojistit také zavazadla a sportovní výbavu, ale i odpovědnost.

Do kategorie pojištění majetku a osob však jasně patří také pojištění odpovědnosti. Může se vztahovat k běžnému životu, stejně jako se může vztahovat také k pracovním povinnostem. Chrání před škodami na majetku, ale i před škodami, které vzniknou v souvislosti se zdravím.

U většiny pojišťoven

Pojištění majetku a osob není v dnešní době problém sjednat velmi jednoduše u většiny pojišťoven na našem trhu. Tedy u těch, které lze označit jako komerční pojišťovny. Základy daných produktů bývají stejné. Čím se může pojištění majetku a osob konkrétně lišit, to jsou třeba možná připojištění, stejně jako se může jednat i doplňkové služby. Celkem rozdílné mohou být také ceny.

Většinou online

Získat, tedy sjednat si pojistnou ochranu není v dnešní době zase až tak nic složitého a komplikovaného. To z důvodu, nepojištěné majetku a osob je možné ve většině případů sjednat pohodlně online. To kdykoliv a v podstatě i odkudkoliv. Nejenom, že se tímto postupem ušetří čas a celková administrativa. Také se tím ušetří peníze. Jak z toho důvodu, že tuto cestu mnohé pojišťovny zajímavě zvýhodňují, tak i z toho důvodu, že nezávislé porovnávače pojistek umožní srovnat si ceny napříč pojišťovnami, díky čemuž je možné dosáhnout na tu nejvýhodnější pojistku na trhu.