Kdo vlastní nemovitost, ten by měl brát v potaz to, že spolu s ní se mohou objevit i různá rizika, na která je třeba mít přípravu. Tedy zamezit tomu, aby vznikla případná finanční škoda. Jaké jsou možnosti? Je to celkem jednoduché. Stačí produkt, kterým je pojištění nemovitosti. To se na rozdíl od pojištění domácnosti nevztahuje primárně na interiér jako takový, ale vztahuje se na stavbu jako takovou. A nejenom ji.

Na co se pojištění nemovitosti vztahuje?

Určitě je to samotná nemovitost jako taková. Tedy rodinný dům, chata, chalupa a řada dalších možných objektů. Důležité je vědět, že se nemusí jednat o nemovitost již obydlenou, ale může se jednat také o nemovitost, která se teprve staví, nebo která se rekonstruuje. Tedy v podstatě ještě staveniště.

Dále se Pojištění nemovitosti může vztahovat třeba také na různé vedlejší objekty. Nemusí to být jenom garáž nebo zahradní altán. Může se jednat třeba i bazén, plot, chodník a cokoliv jiného, co se stále nachází na konkrétním pozemku je přirozenou součástí nemovitosti.

Třetí varianta je spojená s tím, že je možné pomocí pojištění nemovitosti ochránit také věci, jako je stavební materiál, který bude sloužit právě k výstavbě nebo rekonstrukci. Pokud je na pozemku třeba paleta cihel čekající na využití, vztahuje se pojistka i na ni.

K jakým rizikům se pojištění nemovitosti váže?

Je jich celá řada a odvíjí se hlavně od pojišťovny a také od typu daného pojištění. Mezi základ dnes patří hlavně přírodní živly, jako je požár nebo povodeň, stejně jako se může jednat o záplavu, vichřici, kroupy a cokoliv dalšího. Opomíjet ale nelze i rizika spojená třeba s krádeží nebo loupežím, rizika spojená s vandalismem, nebo další situace, u kterých může vzniknout škoda.

Dokonalé pojištění nemovitosti nabídne i asistence

Není to jenom krytí rizik, které může dobré pojištění nemovitosti nabídnout. Řada z nich umí přinést i různé asistenční služby. Tedy v podstatě i něco navíc. Jedná se například o různé asistence s řešením problému, asistence spojená s pomocí odstranění škod,ale může se jednat třeba i o zajištění náhradního ubytování

Na co při sjednávání hledět?

Určitě by to měl být v první řadě právě onen rozsah pojistného krytí a rozsah asistencí. Dále je nutné přihlédnout také k tomu, jak je tomu u s celkovou hodnotou nemovitosti a také s hodnotou věcí, které se nacházejí na pozemku. Limity plnění, které nabídne pojištění nemovitosti, by měly být minimálně stejné, jako celková hodnota. Pro větší jistoty je vhodné, když budou o něco vyšší.

Na kolik pojistka vyjde? Záleží to na mnoha faktorech, včetně toho, u jaké pojišťovny je pojištění nemovitosti sjednáváno. Dalším faktorem jsou i limity pojistného krytí a také rozsah nabízených rizik. Plusem do budoucna může být třeba i bezeškodní průběh. Na cenu může mít vliv i to, jak je pojistka sjednána a jak administrativně náročné to bude.

Sjednat pojištění nemovitosti lze online

Ideální je sjednání online. Je nejenom cenově výhodné, ale mluvíme i o pozitivu, kterým je jistota jednoduchosti. Každý si navíc může sám zvolit a promyslet, co v pojistce chce mít a co ne. Není tak absolutně do ničeho tlačený. Opomenout nelze ani celkovou jednoduchost a také celkovou rychlost, se kterou je vše realizováno.

Nezapomínejte na kontroly smluv

Důležitou věcí u pojištění nemovitosti je také to, že je třeba pravidelně kontrolovat sepsané smlouvy. Hodnota nemovitosti může časem stoupat. Jak pro atraktivnost lokality, tak třeba také pro nové stavby na pozemku. Na toto je třeba myslet a smlouvy pravidelně revidovat. A na základě toho upravit daná rizika a pojistné částky tak, aby odpovídaly současným skutečnostem hodnotám.