I když se člověk snaží žít sebelépe, ne vždy se mu podaří, aby nezpůsobil problém druhé osobě. A pokud při takovém konání vznikne i škoda, může být zcela pochopitelně vymáhána. A přesně pro tyto případy se hodí pojištění odpovědnosti v občanském životě. Název jako takový zní celkem komplikovaně. Proto se pro tento druh pojistky vžilo i lidovější označení. A tím je takzvaná pojistka na blbost.

Kdy pojištění odpovědnosti v občanském životě platí?

Jde o všechny situace, které se vztahují ke způsobené škodě, která vznikla v běžném životě. To znamená, že pojištění odpovědnosti v občanském životě se nevztahuj na situace, které by vznikly během výkonu povolání, nebo během výkonu podnikatelské činnosti. Jedná se o pojistku, která se vztahuje na ty situace, které jsou spojeny s volnočasovým životem každého z nás.

Nejenom pro pojištěnou osobu

Mnoho pojišťoven umí tento konkrétní druh pojistky celkem zajímavě rozšířit. To znamená, že se pojištění odpovědnosti v občanském životě nevztahuje jenom na škody, které způsobí osoba, která si tuto pojistku sjednala. Mluvíme zde třeba i o situaci, která se vztahuje na případy, kdy může danou škodu způsobit syn nebo dcera pojišťované osoby. Její platnost je tedy možné jednoduše a snadno rozšířit i na děti pojišťované osoby. Stejně tak se může vztahovat na škody, které způsobí pes nebo kočka. Rozšíření tak může platit i na běžné domácí mazlíčky.

Jakou škodu platí?

Typy škod, na které se pojištění odpovědnosti v občanském životě vztahuje, mohou být různé. V první řadě se může jednat o škodu klasikou. Tedy škodu na majetku. Tak vznikne ve chvíli, kdy je z důvodu neopatrnosti nebo neobezřetnosti věc druhé osoby poškozena či zničena. Vzniknout může také škoda a zdraví která už se váže k případnému způsobenému zranění. V tomto případě lze mluvit o nákladech na léčbu, o bolestném, ale třeba i o ušlé mzdě.

Správné pojištění odpovědnosti v občanském životě může hradit i různé související výdaje. Primárně jde třeba o náklady spojené s právní ochranou pojištěného, a to v rámci různých soudních stání a procesů, které souvisí s daným případem.

Platí doma i kdekoliv jinde

Škodu lze způsobit doslova kdekoliv a přitom mít jistotu v tom, že pojištění odpovědnosti v občanském životě nabídne pomocnou ruku. Když se podíváme na hlavní situace, které mohou nastat lze sem zahrnout třeba vytopení souseda v bytě pod vámi, nebo jiné způsobení škody ve společném domě. Škoda ale může vzniknout třeba i v obchodě, kdy dojde omylem k tomu, že se z regálu shodí drahé zboží. Pojistka se hodí i při způsobeném zranění třeba při sportovní aktivitě – příkladem je lyžování. Vzniknout mohou i desítky jiných situací, které souvisí s hrou vašich domácích mazlíčků, nebo vašich dětí.

Na kolik pojištění vyjde?

Roli hraje několik faktorů, jako je konkrétní pojišťovna, výše částek které kryjí danou škodu, stejně jako lze mluvit také o tom, v jakých zemích pojistka platí, nebo o tom, zda se vztahuje také na děti, nebo i domácí mazlíčky. Reálně ale platí, že cena za tuto pojistku není nijak vysoká. Pokud by měla platit v rámci celé Evropy a měla by pokrýt škody až do několika desítek milionů, lze mluvit o tom, že její cena nepřesáhne hodnotu několika set korun za rok. Jde tedy o celkem levný pojistný produkt.

Kde sjednat?

Pojištění odpovědnosti v občanském životě je možné sjednat u většiny komerčních pojišťoven na našem trhu. Je možné t uskutečnit prostřednictví jejich obchodního zástupce, přímo na pobočce, nebo i cestou nejjednodušší. Vzhledem k celkovému charakteru pojištění není žádným problém realizovat takzvané online sjednání a pojistku si sjednat pohodlně přes internet.