Vlastnit nemovitost není v dnešní době zase až tak nic neobvyklého. K tomu se však mohou vázat i možná rizika, které jsou spojeny i se vznikem škody. Problémů, které může vlastnictví nemovitosti v běžném životě přinášet, je celkem dost. Pojišťovny zde vycházejí jejich majitelům celkem výrazně vstříc a tak přicházejí s možností sjednání pojistky, která nese název pojištění odpovědnosti z vlastnictví nemovitosti. Na co se vztahuje a jaká je její charakteristika?

Kdy se hodí pojištění odpovědnosti z vlastnictví nemovitosti?

I když se to na první pohled nemusí zdát, problémů, které plynou z vlastnictví nemovitosti, může být celkem dost. Například v zimě může hrozit situace, že led nebo sníh, či například rampouchy spadnou ze střechy. A mohou poničit nejenom auta nebo jiný majetek, ale mohou dokonce způsobit i škody na zdraví. A to je situace, kdy může přijít vhod právě pojištění odpovědnosti z vlastnictví nemovitosti.

Rizikem ale může být i požár nemovitosti. Mnohdy jsou plameny tak silné, že žár poškodí okolní majetek, nebo dokonce dojde i k tomu, že se plameny rozšíří na okolní stavby. Jejich majitelé pochopitelně budou požadovat zaplacení škod, které může následně hradit pojištění odpovědnosti z vlastnictví nemovitosti.

Nemovitosti nejsou jenom doby. Jedná se také o pozemky. Třeba včetně chodníků. I zde může hrozit riziko spojené s jeho špatným technickým stavem, nebo riziko spojené s jeho neschůdným stavem. Pokud se na takovém chodníku někdo zraní a bude vymáhat škodu spojenou s léčením, je i toto situace, kdy pomůže pojištění odpovědnosti z vlastnictví nemovitosti a vše se bude řešit jako pojistná událost.

Na různé druhy škod

Jak bylo zmíněno výše pojistka se vztahuje na různé situace a tedy i na různé druhy škod. Ty první a klasické mohou být škody finanční. Tedy kdy došlo k poškozen movitých a nemovitých věcí, u kterých je jasně vyčíslena hodnota škody. Pojištění se vztahuje ale i na škody na zdraví. Zde už může být vyčíslení škod komplikovanější a roli hraje hlavně doba léčení, bolestné, stejně jako se mlže jednat třeba také o ušlý výdělek. I toto dokáže uhradit pojišťovna, v rámci nahlášení situace jako pojistnou událost.

Pro koho je pojištění odpovědnosti z vlastnictví nemovitosti vhodné?

Obecně lze říci, že se jedná o pojistný produkt pro každého, kdo je vlastníkem nemovitosti. Roli zde příliš nehraje to, o jaký konkrétní typ nemovitého majetku se jedná. Jak bylo zmíněno, mohou to být stavby i pozemky. Dále nerozhoduje ani to, zda je majitelem běžná soukromá osoba, nebo například firma, která má statut právnické osoby.

Pojistka je dobrovolná

Záleží na každém, zda bude tento typ pojištění sjednán, nebo nikoliv. Jedná se o druh pojištění, které spadá do kategorie takzvaného dobrovolného pojištění. Kdo však nemovitost vlastní, tomu je celkem důrazně doporučováno nepodceňovat možná rizika a danou pojistku si sjednat. Pozor však na její zaměnění za dva další pojistné produkty, které mohou existovat. Jedná se o pojištění domácnosti a pojištění nemovitosti. Ty se výhradně vztahují na škody, které vzniknou na majetku vlastníka nemovitosti. Pojištění odpovědnosti z vlastnictví nemovitosti se naopak vztahuje právě na ten výčet škod, které mohou být způsobeny třetím osobám.

Cenu ovlivní řada faktorů

Kolik pojištění odpovědnosti z vlastnictví nemovitosti stojí? Vliv má celá řada faktorů. Cenu ovlivňuje nejenom to, u které pojišťovny je tento produkt sjednáván. Roli samozřejmě hraje i samotný parametr dané pojistky. Tedy to, na které škody se ochrana bude nebo nebude vztahovat. Roli může hrát i typ nemovitosti, kdy to jiné bude u pozemku a jiné u velkého domu. Zapomínat nelze ani na výše pojistných limitů – tedy výše částek, které budou v případě pojistné události vyplaceny jako ty nejvyšší.