V práci člověk tráví poměrně dlouhou dobu. Vlastně nebudeme ani tak přehánět, pokud zmíníme, že je to minimálně čtvrtina dne. Někdy i více. A to už je celkem velká pravděpodobnost, že zaměstnanec může přece jenom něco pokazit. Tedy že způsobí škodu. Je to člověk, nikoliv stroj, a tak není výjimkou, že v zaměstnáních kde toto riziko je, se škody skutečně objevit mohou. Kromě toho, že zde přichází ochrany ze strany zákonů, nelze opomíjet pojistný produkt, který nese označení jako Pojištění odpovědnosti zaměstnance.

Kdy může pojištění odpovědnosti zaměstnance přijít vhod?

I když se to na první pohled nezdá, konkrétních situací, kdy může pojištění odpovědnosti zaměstnance přijít vhod, je opravdu celá řada. Když budeme konkrétní, tak se může jednat třeba o problém spojený s tím, že dojde k poškození firemního majetku. Může se jednat třeba o notebook, anebo i služební automobil. Nic výjimečného nemusí být ale i způsobená škoda jinému zaměstnanci, nebo škoda způsobená přímo na budově, nebo na konkrétním produktu, jehož výrobu má zaměstnanec na starost. Jde jenom o výčet hlavních případů, protože v reálu může být daných situací podstatně více.

Kde pojistka platí?

Všude tam, kde zaměstnanec pracuje. Nezáleží na konkrétním místu výkonu práce, pokud je prokázáno, že se jedná o lokalitu, kam byl vyslán právě jako zaměstnanec. A tak se pojištění odpovědnosti zaměstnance vztahuje nejenom na místa, jako jsou kanceláře, sklady výrobní nebo skladovací objekty, ale třeba i na jakákoliv místa v terénu, kde zaměstnance pracuje. Tento typ pojištění se však vztahuje také na různorodé služební cesty, kam je vyslán. A roli nemusí hrát to, zda se jedná o služební cestu tuzemskou, nebo zahraniční.

Bez ohledu na typ zaměstnání

Je třeba říci, že pojištění odpovědnosti zaměstnance je určené pro každého zaměstnance. A to bez ohledu na to, kde je zaměstnaný, stejně jako bez ohledu na to, jaká je jeho pozice nebo jaké jsou jeho úkoly. Doslova na všech pozicích může dojít k tomu, že se způsobí škoda na majetku, nebo i na zdraví. Pojišťovny jsou v tomto celkem všestranné a tak v souvislosti s konkrétním typem práce nabízejí i různé druhy pojistek.

Ty se odvíjejí od toho, zda konkrétní osoba primárně jenom sedí v kanceláři, nebo se jedná o každodenního řidiče osobního nebo nákladního vozu, či jde o člověka, který je často na služebních cestách u nás, v Evropě, ale také zcela pochopitelně i mimo ni.

Pojištění je dobrovolné

Nutno dodat, že pojištění odpovědnosti zaměstnance je dobrovolnou pojistkou a je čistě na zaměstnanci, zda se ji rozhodne sjednat, nebo nikoliv. Pokud ano, je škoda nahlášena jako pojistná událost a do dalšího řešení, tedy proplacení, se vloží pojišťovna. Ten zaměstnanec, který pojistku sjednanou nemá, ji pochopitelně musí uradit ze svého. Zde na něho sice myslí tuzemské zákony, které stanovují, že jako maximum může zaměstnavatel požadovat 4,5násobek vašeho průměrného hrubého měsíčního platu. Nemusí to tedy být plná výše škody, ale i tak je to dost. Proto se dané pojištění může celkem dost hodit.

Na kolik pojištění přijde?

To se odvíjí od celé řady faktorů. Hlavně potom od toho, jaké je riziko že bude způsobena škoda, a to podle povolání zaměstnance. Jinak to budou mít řidiči převážející velké náklady a jinak lidé sedící v kanceláři. Roli zde hraje také výše příjmu, jelikož právě odtud pramení výše pojistných limitů, které jsou pojišťovnou jasně stanoveny. Obecně platí, že tento pojistný produkt není zase až tak drahý, hlavně v poměru k tomu, kolik dokáže ušetřit. Obvyklé ceny se napříč pojišťovnami pohybují v řádech několika set korun, popřípadě lehce nad hodnotu tisíce.