Jsou povolání, u kterých je třeba mít určité znalosti, mít určitou kvalifikaci a také určité vzdělání. Jedná se velmi často o profese odbornějšího charakteru, které obecně nemlže vykonávat jenom tak každý. I když je člověk zkušeným profesionálem, tak není stroj a to znamená, že může udělat chybu. Daná chyba může způsobit škody, které zcela pochopitelně mohou být vymáhány. A aby nebyly vymáhány po konkrétní osobě, může si daná člověk sjednat pojištění profesní odpovědnosti. Případů, kdy se může daná pojistka hodit, je více než dost.

Komu se může pojištění profesní odpovědnosti hodit?

Různých povolání, které spadají do kategorie těch, kdy se může pojištění profesní odpovědnosti hodit, je více než dost. Když budeme konkrétní, tak sem určitě patří lékaři, a to bez ohledu na to, na jakém oddělení pracují, nebo jakými konkrétními nemocemi se zabývají. Stejně tak sem mohou patřit i pojistní zprostředkovatelé, nebo likvidátoři pojistných událostí. Ti mohou zvou chybou, kdy vyberou nebo doporučí nesprávný produkt, či špatně odhadnou škodu, způsobit různě velké škody, které po nich mohou být vymáhány.

Zamířit je třeba i do segmentu podnikatelského, do oboru daňových poradců, auditorů, nebo klasických účetních. I zde může dojít k chybám. Jelikož jejich práce jasně souvisí s čísly, jsou škody spojeny právě s financemi. Kromě této skupiny se může pojištění profesní odpovědnosti hodit i tlumočníkům, kteří mohou způsobit škody nesprávně zvoleným překladem.

Pojištění profesní odpovědnosti se hodí i lidem, kteří pracují v segmentu soudnictví. Jedná se nejenom o klasické advokáty, ale jedná se také o notáře, stejně jako nelze opomenout ani soudní znalce. Vše doplňují povolání spojené s oblastí stavebnictví, kde se jedná o osoby projektantů a také architektů.

Pojištění profesní odpovědnosti umí pomoci řešit různé škody

Pojištění profesní odpovědnosti je pro celou řadu odborných profesí, z čehož také jasně plyne i to, že dokáže pomoci řešit celou řadu různých škod, které vzniknou. Ty mohou být spojeny třeba se zdravím, což se týká hlavně oblasti lékařů. Mohou být spojeny i se škodou v oblasti firemních financí, třeba na základě udělené pokuty za špatně zpracované účetnictví.

Pojistka se však může vztahovat i na škody způsobení na nemovitostech vlivem chyb a špatných návrhů, stejně jako může jít o škody spojené s právním zastoupením, které tak mohou být z tohoto pištění hrazeny. Vše doplňují i situace, kdy jsou požadovány regresní náhrady ze zdravotního nebo nemocenského pojištění.

Povinnosti nahrazovat škodu je daná zákonem

Důvody proč by si dané skupiny profesionálů měly pojištění profesní odpovědnosti, je i to, že ze zákona mohou mít povinnost nahradit škodu, která vznikla. Ta se vztahuje na škody nejenom vzniklé jejich chybou. Jedná se i o škody, které vznikly na věcech, které jimi byli převzaty – třeba u znalců, nebo v případě notářů. Může se jednat i o škody způsobené přenosem nemoci, což je případ lékařských ordinací. Škody jako takové se navíc nemusí nutně týkat jenom naší země, jelikož mohou vzniknout na území jiného státu v Evropě, ale i kdekoliv na světě.

Pojistka na míru

Obvykle pojištění profesní odpovědnosti nespadá do kategorie těch pojistek, které mají několik parametrů a případný zájemce zvolí tu variantu, která mu vyhovuje nejvíce. Tento typ pojistky je většinou sestavován na míru. Jsou konkrétní pojistná rizika, která jsou spojena s konkrétními povoláními, a dále je možné individuálně zvolit rozsah pojistky i další řadu parametrů. Sem můžeme řadit třeba i dodatková pojištění, která se mohou vztahovat kromě majetkové újmy i na tu majetkovou a další věci.