Podnikání je v České republice poměrně populární. A to hlavně formou klasické živnosti. A jelikož i zde mohou být četná rizika, existuje pojištění živnostníků. To se vztahuje na celkem širokou škálu různých situací, které si aktuálně zmapujeme.

Pojištění živnostníků se může vztahovat i na nemovitosti a vybavení firmy

I živnostník někde sídlí. Pojištění živnostníků se tak může vztahovat právě na daný objekt. Pojistit je tedy možné samotnou nemovitost, stejně jako je možné pojistit také kancelář jako takovou. Dále nelze zapomínat ani na veškeré vybavení firmy. A to od nábytku, přes materiál a zásoby, až po finanční prostředky, nebo jakékoliv jiné cenné prostředky. Pojištění živnostníků se tak může vztahovat na všechno, co s provozem a tedy vybavením plně souvisí.

Pojištění živnostníků se vztahuje i na odpovědnost

Toto je velmi důležitá součást pojistek a také jeden z hlavních důvodů, proč se pojištění živnostníků realizuje. Díky němu je možné získat pojistnou ochranu, která je spojena s řadou situací. Ty mohou plynout z provozu firmy, ale i z toho, že újmu způsobí konkrétní produkt. Tato oblast však myslí i na rizika plynoucí z vlastnictví nemovitosti, rizika spojená s věcmi zaměstnanců a zákazníků stejně jako se mohou vztahovat i na věci převzaté a užívané.

Vztahuje se i na řadu dalších věcí

To nejlepší pojištění živnostníů se může vztahovat třeba i na různé skleněné stavební součásti a vitríny, může se vztahovat třeba na světelné reklamy, ale dále i na strojní nebo elektronická vybavení, na vlastní peníze, a v neposlední řadě může pojištění živnostníků zahrnovat i rizika, která jsou spojeny se ziskem a náklady, v souvislosti s přerušením samotného provozu konkrétního podniku, nebo malé firmy. Pokud se nepracuje, náklady stále existují, ale zisk se negeneruje. I toto je jedno z rizik, na které se může pojistná ochrana vztahovat.

Různé oblasti platnosti

Pojištění živnostníků je zajímavé i v tom, že se nemusí nutně vztahovat jenom na adresu sídla a na místo, kde pracuje vedení a zaměstnanci. Může se vztahovat na místa po celé republice, nebo také po celé Evropě. A to v souvislosti třeba s konkrétním výkonem práce dané osoby, ale i v souvislosti s přepravou důležitých věcí.

Sjednání na míru

Vzhledem k tomu, jaká pojistná rizika se u tohoto typu pojistky berou v úvahu, je celkem jasné, že pojištění živnostníků nebo i malých firem není pojistkou, která by měla jasnou podobu, u které by se volilo několik parametrů. I proto není často k dispozici ani sjednání online, a tak je třeba osobního jednání. A na něm dojde k tomu, že se pojistný produkt vytvoří na míru konkrétní osobě a jejímu byznysu.

Vytvoření pojistky probíhá i s ohledem na případy, kterých může být více než dost. Může se jednat o živelní událost, může se jednat o krádež nebo přepadení, ale také možný vandalismus a záměrné poškození. Pochopitelně do výčtu případů musí patřit i možné neúmyslné poškození, strojního, elektrického i jiného zařízení. Opomíjet nelze rizika dopravních nehod, různých druhů odcizení věcí, nebo právě újma jiné osobě, či přerušení klasického provozu podniku.

Kolik pojištění stojí?

Vzhledem k tomu, že daná pojistka může mít celou řadu podob, s ohledem na typ a rozsah podnikání, je třeba říci, že tomu všemu může odpovídat i cena. U těch nejjednodušších skutečně můžeme mluvit i o tom, že pojištění živnostníků vyjde na částku okolo pár stovek. Jsou tu ale i takové varianty, kde se pohybuje v tisících. Konkrétní výše pojistky se však neodvíjí jenom od toho, jaká jsou konkrétní rizika, ale odvíjí se mimo jiné také od toho, jak velké jsou vyplácené sumy spojené s pojistným plněním. Vliv tady má samozřejmě také pojišťovna, jelikož cenová politika jednotlivých z nich může být různá.