Jak už naznačuje název, jedná se o pojistný produkt, který je povinný. Tedy musí ho mít sjednaný každý majitel nebo provozovatel motorového vozidla. Zkratka povinné ručení je u této pojistky celkem oblíbená, ale ve skutečnosti se jedná o produkt, který oficiálně zní pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla. Dnes tento typ pojištění nabídne v podstatě většina pojišťoven na současném trhu.

K čemu je povinné ručení vhodné?

I toto lze celkem dobře vyvodit z jeho názvu. Povinné ručení vlastně ručí za škody. Přeneseno do reálné mluvy jde o to, že za ně ručí pojišťovna. Tedy je to právě ona, kdo způsobené škody následně proplácí. Nutno říci, že noho lidí si dost často plete účel této pojistky. Povinné ručení zde není proto, aby zaplatilo škody, které si způsobíte vy na vašem vozidle – od toho je havarijní pojištění. Povinné ručení proplácí škody, které způsobíte někomu jinému.

Kdo si musí povinné ručení sjednat?

Je to každý majitel, nebo každý provozovatel vozidla. V rámci toho, komu auto oficiálně patří a kdo ho reálně používá. Nejběžnějšími lidmi jsou samozřejmě ti, kteří mají osobní automobil. Jde o skupinu, která je nejpočetnější. Dále nelze zapomínat ani na to, že povinné ručení je třeba sjednat, i pokud máte užitkový automobil, stejně jako automobil nákladní. Dále nelze zapomínat ani na majitele motocyklů. I ti jsou těm, kteří si musí svou pojistku pochopitelně také sjednat.

Na jaké škody se povinné ručení vztahuje?

Jejich rozsah může být skutečně celkem velký. Primárně to jsou škody, které vzniknou poškozeným při dopravní nehodě, a to na jejich vozidlech. Pojistka však řeší i škody, které vzniknou na movitém i nemovitém majetku. Tedy ať s vozem nebo motocyklem narazíte kdykoliv do čehokoliv, může vzniknout škoda. A právě tu povinné ručení řeší a platí.

Dále řeší také škody vzniklé na zdraví. A to vše, co s tím souvisí. Jsou to jak léčebné výlohy, tak je to třeba i bolestné, stejně jako se jedná o ušlý zisk a další věci které se samotným zraněním souvisí. I tady přijde na řadu pojišťovna.

Může nabídnout i připojištění

Povinné ručení může nabídnout i více, než základní ochranu. A to takzvané připojištění. Jedná se třeba o možnost pojistit čelní sklo, riziko přírodních živlů, riziko srážky se zvěří, nebo získat asistenční služby. Jde obvykle o segment dobrovolný a je na každém, zda dané možnosti využije, nebo nikoliv. V některých případech může některá pojišťovna dávat dané připojištění k pojistce zdarma jako bonus.

Co ovlivní cenu?

Povinné ručení je celkem specifickou pojistkou, u které je bráno v potaz hned několik věcí. V první řadě je to samotný automobil, který je pojišťován. Roli totiž nemá nic jiného, než objem motoru, čí je nižší, tím nižší bude i cena pojistky. V současné době, kdy napříč automobilkami probíhá takzvaný downsizing, je to z pohledu cen pojistek poměrně dobrou zprávou.

Dále cenu ovlivňuje také osoba, která si pojistku sjednává. A to tak, že pokud má velký bonus, může si cenu o desítky procent snížit. Bonus je získáván za každý rok bez nehody. Naopak si ale může pojistku i zdražit. A to pokud má takzvaný malus. Jedná se o zápornou procentuální hodnotu, která se přičítá právě v souvislosti s častou nehodovostí.

Pojistku lze sjednat jednoduše online

Povinné ručení je jednou z mála pojistek, kterou je možné sjednat skutečně jednoduše, a to online. Stačí jenom uvést několik základních věcí o pojišťovaném vozidle a o osobě, která pojištění sjednává. Důležitý dokument je zelená karta, kterou si lze vytisknout a do té doby jezdit s ní. Než přijde její originál. Právě tímto dokumentem se řidiči prokazují při silniční kontrole, že povinné ručení skutečně sjednané mají.