V životě každého člověka se toho může stát mnoho. Pokud bychom se měli podívat na věci negativní, rozhodně sem bude patřit také úraz. I na něho se však mohou vztahovat pojistné produkty, a to konkrétně ten, který nese označení úrazové pojištění. Jde o pojistku dobrovolnou, kterou nabídne většina známých a velkých komerčních pojišťoven.

Co může úrazové pojištění nabídnout?

V první řadě je úrazové pojištění sjednáváno z toho důvodu, aby přineslo finanční kompenzaci v případě úrazu. O tom, kolik konkrétně to bude, rozhoduje především daný typ úrazu i náročnost léčby. Úrazové pojištění se však nemusí vztahovat jenom na oblast daných finančních kompenzací. Může být spojeno také s řadou dalších plateb, jako jsou náklady spojené s případnou léčbou, stejně jako to mohou být náklady spojené také s rehabilitací, stejně jako náklady které je možné zařadit do skupiny obvyklých výdajů, které dnes lidé mohou mít.

Pojistku bývá možné i rozšířit

Úrazové pojištění nemusí být dostupné jenom ve svém klasickém základu, jelikož řada pojišťoven dokáže nabídnout i různé rozšiřující možnosti. Tedy takzvaná rizika spojená s velkým dopadem. Jako jasný příklad můžeme uvést třeba i invaliditu třetího stupně, jakékoliv onemocnění označené jako vážné, stejně jako může jít i o trvalé následky, nebo i dokonce o smrt. Plně tak záleží na pojišťované osobě, jakým konkrétním směrem bude chtít jít a jaká rizika bude chtít pokrýt.

Bez spořicí složky

Na trhu ze najít i produkty, které nesou označení jako životní pojištění a které souvisejí s možností peníze spořit, stejně jako souvisí s možností zajistit rodinu. Klasické úrazové pojištění toto nenabízí, jelikož to je zaměřeno výhradně jenom na konkrétní rizika, která mohou plynout jak ze samotného úrazu, tak mohou plynout také z různých nemocí, pokud by došlo k tomu, že i ta bude moci být řešena jako pojistná událost.

Kolik úrazové pojištění stojí?

Obecně je možné říci, že úrazové pojištění nemusí být drahé. Roli zde hraje hlavně celková charakteristika produktu. Tedy to, jaká budou hlavní rizika, stejně jako se berou v potaz i maximální pojistné částky, které konkrétní osoba dostane v případě, že na ně vznikne nárok. Pokud jde o úrazovou pojistku úplně základní, tak je možné říci, že se dá sehnat za ceny okolo několika desítek korun měsíčně. Existují samozřejmě i varianty nákladnější, v řádech stovek korun, které už nabízejí i možnost komplexní ochrany.

Roli má také to, kolik je konkrétní sobě, která se chce pojistit. Důvodem je to, že s různý věkem se mění i velikost rizik a k tu pochopitelně pojišťovny přihlížejí, když vytváří celkové ceníky a kalkulace této pojistné ochrany.

Pro jednotlivce i celou rodinu

Zajímavostí, kterou úrazové pojištění má, je i to, že se nemusí vždy jednat jenom o produkt, který je možné označit jako produkt individuální. Jedná se o pojistný produkt, který lze sjednat také v rámci celé rodiny. Tedy jak pro manželu nebo manžela, tak pochopitelně i pro děti. To vše na jednu smlouvu, což výrazně zvyšuje jednoduchost a podporuje možnost pojistné ochrany pro každého člena domácnosti.

Sjednání je snadné

Není to jenom pobočka pojišťovny, nebo klasický pojistný agent, kde je možné si dané úrazové pojištění sjednat. Opomíjet nelze ani možnost nejjednodušší. Tou je online sjednání. Buď prostřednictvím počítače a internetu, nebo pomocí mobilního telefonu je možné navolit konkrétní požadavky a pojištění si sedat. Důležitých je jenom několik věcí. A to počet pojišťovaných osob, dále celková výše částky, na kterou budou pojištěny a pochopitelně také věk. Ten je poměrně důležitým faktorem, jelikož v pozdějším věku mohou být rizika úrazu nebo problémů vyšší.