V životě se toho může stát opravdu mnoho. A na to se rozhodly reagovat i komerční pojišťovny. Nejenom v souvislosti s produkty, které se zaměřují na úraz, nebo třeba na odpovědnost konkrétní osoby. Nelze zapomínat také na to, že nabízejí i životní pojištění. To je možné si v krátkosti představit jako celkem unikátní produkt.

V čem je životní pojištění výjimečné?

Výjimečnost, se kterou je spojeno životní pojištění, je jasně dána tím, že se v praxi vlastně jedná hned o dva produkty v jednom. Pokud budeme konkrétní, tak se dělí na dvě složky. První složka je klasická riziková a můžeme ji srovnat s produktem, který e úrazové pojištění. Pokud se člověku něco stane nebo onemocní, tak může být životní pojistka spojena právě s kompenzacemi.

Dále má však životní pojištění ještě svou stránku číslo dvě. A ta je označována jako část investiční. Jedná se o možnost vložené peníze nejenom uchovávat, ale jedná se o možnost je také zhodnocovat. Nejčastěji v rámci investic do podílových fondů.

Na jaké situace se vztahuje  životní pojištění spojené s riziky

Jedná se o řadu situací, které mají za cíl nikoliv přímo kompenzovat daný úraz a jeho bolestivost. Cílem je především nabídnout jistotu toho, že klient bude moci žít svůj život stejně, jako je tomu doposud. V tomto ohledu je životní pojištění výjimečné. Může například nabídnout peníze, které dokážou pokrýt výpadek příjmu v případě neschopnosti, stejně jako může být pojistka spojena i s dorovnáváním příjmu, třeba v případě invalidity, nebo ztráty soběstačnosti.

Mezi rizika může patřit třeba i trvalá invalidita, kde je dostupné pojistné krytí. Pokud by došlo dokonce ke smrti, tak životní pojištění vyplatí konkrétní výši sjednané částky rodině, díky čemuž také nebude narušen po určitou dobu jejich klasický život.

Jak vypadá investiční složka?

Zde se nacházejí takzvané volné finanční prostředky. Z pravidelně posílané sumy jde část právě na rizika a druhá, tedy volná část, je zhodnocována. A to nejčastěji v rámci podílových fondů, které jsou dnes velmi populární. I když zde má klient dost často omezené možnosti, aby ovlivnil to, kam se bude investovat, má zde stále možnost volby konkrétní strategie. Ta může být spojena třeba s konzervativní, dynamickou, ale také s rizikovou cestou.

Dané finanční prostředky jsou v průběhu let neustále přidávány a také dále zhodnocovány. Jejich využití je následně možné v době odchodu do penze. Díky tomu je možné si díky naspořeným částkám zajistit stále určitý životní standard, jako tomu bylo v době aktivního života.

Jaké výhody může životní pojištění přinášet?

Určitě je to možnost spojená s tím, že životní pojištění není nutné sjednávat jenom pro jednu osobu, ale na jedné smlouvě může být celá rodina. Dále je výhodou také to, že je možné si určit konkrétní strategii spojenou se zhodnocováním peněz. Tedy to, zda se bude jednat o konzervativní, nebo spíše rizikový směr. Opomíjet nelze ani možnost zvolit si, kolik bude činit složka riziková a kolik bude činit složka investiční. Od toho se odvíjí také pravidelná měsíční suma, kterou bude možné si spořit.

Jak sjednat?

Jelikož může mít životní pojištění mnoho podob a mnohé je nutné řešit individuálně, tak se jedná o jeden z produktů, kde je dobré konzultovat jeho výslednou podobu. Už jenom proto, že někdo hledá hlavně ochranu sebe nebo své rodiny, a jiný zase může hledat hlavně zhodnocení finančních prostředků. Finální sjednání tedy může proběhnout na pobočce pojišťovny, nebo třeba i v pohodlí domova, s využitím služeb pojistného agenta.

Vhodné je porovnat si jednotlivé možnosti napříč pojišťovnami. Sice v případě daných rizik mohou mít nabídku vesměs stejnou, ale v rámci investic už mohou být rozdíly celkem znatelné. A to s ohledem na částku, kterou je množné při stejném vkladu vydělat.